Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2017

"Ο άνθρωπος ως σκοπός ή μέσο: συμπτώματα της σύγχρονης κοινωνίας”

"Ο άνθρωπος ως σκοπός ή μέσο: συμπτώματα της σύγχρονης κοινωνίας”                                                                                                             Γράφει ο Νίκος Ζυγογιάννης


   Γράφει ο Ι. Καντ: “να ενεργείς και να αισθάνεσαι έτσι, ώστε ποτέ να μη μεταχειρίζεσαι τον άνθρωπο ως μέσον αλλά πάντοτε να τον έχεις σκοπό στις προθέσεις και στις πράξεις σου.” 1 Ο άνθρωπος (κατά τον Γερμανό φιλόσοφο) ως άτομο (έλλογο ον - βασική προϋπόθεση για την ηθική είναι ο Λόγος) δεν πρέπει να αποτιμάται ως μέσο στους σκοπούς των άλλων ή ακόμα και σε δικούς του. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να απαιτεί όλα τα άλλα έλλογα όντα του κόσμου να τον σέβονται και ο ίδιος να εκτιμά τον εαυτό του με βάση την αρχή της ισότητας με τους υπόλοιπους. Η προτροπή αυτή δείχνει ότι ό άνθρωπος είναι η μεγαλύτερη αξία και γι' αυτό οδηγός της συμπεριφοράς του πρέπει να είναι η συνδρομή του στην επίλυση των προβλημάτων των συνανθρώπων, ανεξαρτήτως φυλής, θρησκείας, χρώματος, ηλικίας, πλούτου, μόρφωσης, πεποιθήσεων και στην εκδήλωση της ατομικότητας και της ιδιαιτερότητάς των.
  Στην περίπτωση που ο άνθρωπος αντιμετωπίζεται από τους άλλους και την ευρύτερη κοινωνία (κοινωνικό και πολιτικό σύστημα) ως σκοπός στις ενέργειές τους, κατακτά μια ζωή με ποιότητα. Στον υλικό τομέα, καλύπτει τις βιοτικές του ανάγκες, εξασφαλίζει την υγεία, έχει αυξήσει το μέσο όρο ζωής. Στον πνευματικό τομέα, έχει πρόσβαση σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και δυνατότητα απόκτησης των μορφωτικών αγαθών από κάθε πηγή ενημέρωσης και πληροφόρησης και απελευθερώνεται από προλήψεις, δεισιδαιμονίες και στερεότυπα. Στον ηθικό τομέα, καλλιεργεί έναν αξιακό κώδικα, της ανθρωπιάς, της αλληλεγγύης, του σεβασμού με τον οποίο πορεύεται στη ζωή του.
  Σήμερα είναι αμφιλεγόμενη η θέση του ανθρώπου. Υπάρχουν φαινόμενα που δηλώνουν ότι ο άνθρωπος χρησιμοποιείται ως μέσον για την επίτευξη οικονομικών, κυρίως, σκοπών από εκείνους που διαθέτουν τη δύναμη. Ας δούμε ποια είναι αυτά τα φαινόμενα και με ποιους τρόπους το πετυχαίνουν.
1. Ο πολιτισμός. Ο ανθρώπινος πολιτισμός παρουσιάζει δύο τάσεις. Από τη μια, παράγει αξίες που υψώνουν τον άνθρωπο. Από την άλλη, αυτές οι αξίες έχουν διαχωριστεί από τις γνώσεις που είναι χρήσιμες, βέβαια, γιατί υπηρετούν τον άνθρωπο, αφού τα προϊόντα τους σταμάτησαν την πείνα, αύξησαν το όριο ζωής, έφεραν ευημερία. Όμως, για την παραγωγή, διανομή και κατανάλωση των προϊόντων τους, απαιτείται η συμμετοχή των μαζών. Οι μάζες, χωρίς να το καταλαβαίνουν υπηρετούν το μοντέλο “δουλεύεις μηχανικά και καταναλώνεις μηχανικά” για την αύξηση της παραγωγικότητας. Το αποτέλεσμα είναι η εξαφάνιση των υπεύθυνων ηθικών συνειδήσεων, των ουσιαστικών ανθρώπων. Γιατί δε λαμβάνεται υπόψη ο εσωτερικός τους κόσμος, αλλά μόνο η καταλληλότητά τους να ανταποκριθούν στη λειτουργία του τεχνικού οργανισμού. Έτσι, γεμίζει αγωνία και ταραχή, διαταράσσεται η αυτοπεποίθησή του, γιατί δε γνωρίζει τι είναι, την αλήθεια της ζωής του και έτσι κλονίζεται η ηθική του ελευθερία.
2. Ο καταναλωτισμός. Η οικονομία για να επιβιώσει δημιουργεί, με τη διαφήμιση, τον καταναλωτικό τύπο ανθρώπου, που πρότυπο του είναι η αφθονία. Οι ανάγκες του διαμορφώνονται, δημιουργούνται, αν δεν υπάρχουν. Ο άνθρωπος αυτός χειραγωγείται αφού συμμορφώνεται  στις υπαγορεύσεις των μεγιστάνων μαζικής παραγωγής, χωρίς να καταλαβαίνει τη χειραγώγηση αυτή. Ο αποπρασανατολισμός και η αντικοινωνική συμπεριφορά ενισχύεται ακόμα περισσότερο αφού τοποθετεί ο ίδιος την αξία των πραγμάτων πάνω από τον άνθρωπο, η “ευτυχία” αγοράζεται, η αλόγιστη κατανάλωση δείχνει “απλοχεριά”. Διαφορετικά, θεωρείται αποτυχημένος. Το αποτέλεσμα, χάνει τον εσωτερικό του έλεγχο και την ουσιαστική αξιολόγηση των πραγμάτων, αλλάζουν τα κριτήρια της κοινωνικής του συμπεριφοράς.
3. Επιθετικότητα-Βία- Εγκληματικότητα.
Καθορίζοντας η διαφήμιση τις ανθρώπινες επιθυμίες που πολλές, παραμένουν ανικανοποίητες, προκύπτουν εγκληματικές πράξεις για παράνομη ιδιοποίηση των αγαθών των άλλων, γιατί το πρότυπο της επιτυχίας συνδυάζεται με το “ιδεώδες” της αχαλίνωτης απόκτησης πραγμάτων.
Όμως, τα όλο αυξανόμενα φαινόμενα βίας και εγκληματικότητας (ένοπλες επιθέσεις, φόνοι, βιασμοί) επιφέρουν η ανικανότητά του να επεξεργάζεται το μήνυμα της πληροφορίας, να σκέφτεται, να συνδιαλέγεται, γιατί η αβεβαιότητα, η ανασφάλεια, γεμίζουν την ψυχή του θυμό, αγανάκτηση που εκρήγνυνται. Έτσι, ένας τέτοιος άνθρωπος γίνεται το μέσον για τη διατήρηση του  συστήματος.
4. Τρόπος ζωής στις μεγαλουπόλεις. Ο γρήγορος ρυθμός ζωής στα μεγάλα αστικά κέντρα και ο συνωστισμός αποπροσωποποιούν τον άνθρωπο. Γιατί δεν μπορεί κάποιος να ξεχωρίσει το πρόσωπο του πλησίον του, αφού τα ανθρώπινα πρόσωπα συνεχώς αλλάζουν και οι εικόνες τους σβήνουν. Με αποτέλεσμα να δημιουργείται σύγχυση και η αγάπη για τον πλησίον αδυνατίζει. Δεν είναι πλέον ο συνάνθρωπος επώνυμη υπόσταση με την προσωπική της ιστορία, αλλά μια μονάδα που τον εξυπηρετεί και ύστερα τον προσπερνά αδιάφορα. Αχρηστεύεται η ατομικότητά του και πετιέται στα σκουπίδια.
5. Μ.Μ.Ε. Τα δίκτυα ενημέρωσης καλύπτουν την υδρόγειο και επηρεάζουν, με τη δύναμη της τεχνολογίας και κυρίως της εικόνας, τη γνώμη του πολίτη. Έτσι, τον υποτάσσουν αφού γίνεται παθητικός δέκτης των μηνυμάτων τους, τον χειραγωγούν για να έχει γνώμη καθ' υπαγόρευση των κέντρων που ελέγχουν τα ΜΜΕ.
6. Παιδεία. Η παιδεία έχει καταλήξει να λειτουργεί ως ένας μηχανισμός μεταφοράς και αποθήκευσης γνώσεων με σκοπό την αύξηση του μεριδίου κατά τη διανομή των υλικών αγαθών. Όμως, ο άνθρωπος παραμένει ακαλλιέργητος, ακόμα κι αν αποκτήσει ειδίκευση υψηλής ποιότητας, και μετατρέπεται σε αδιαφοροποίητη μάζα, σε ένα πλήθος με ρηχό ψυχισμό και γίνεται εύκολη λεία του κίτρινου τύπου και της προπαγάνδας. Δεν αντιστέκεται στην πνευματική δυνάστευση, δεν αγωνίζεται για ηθικές αρχές και αξίες γιατί δε συνειδητοποιεί την κενότητα και τη μειονεκτικότητά του. Χάνει την προσωπικότητα και την ανθρωπινότητά του.
7. Ο εαυτός. Η ζωή του ανθρώπου είναι αφόρητη, γεμάτη απογοητεύσεις, η ψυχή του γεμάτη απελπισία, ανία, τρόμο. Η ερημιά και ένα εσωτερικό άδειασμα τον κυριεύουν. Πολλές φορές, προσπαθώντας να αποδράσει, να ξεφύγει από τον εαυτό του, “σκοτώνει” το χρόνο του με τρόπους που υπονομεύουν την υγεία του ή τον ντροπιάζουν (αλκοόλ, τυχερά παιχνίδια). Όταν οι διασκεδάσεις αυτού του είδους υπερβαίνουν το μέτρο, γίνονται έξη που τον καταδυναστεύουν και η απόδραση που επιχείρησε για να ξεφύγει το φόβο και τον κίνδυνο της ζωής ήταν αυταπάτη.
  Υποκείμενος, λοιπόν, -αν όχι αιχμάλωτος ή υποχείριος- σε ένα κοινωνικό και οικονομικό σύστημα που πολλές φορές του θολώνει την όραση, μηχανοποιεί τη συμπεριφορά του, δένει τη σκέψη του, ο άνθρωπος χάνει την αξιοπρέπειά του, τον αυτοσεβασμό και την αυτοεκτίμησή του. Γίνεται το μέσον για την επίτευξη του σκοπού. Από τη δουλεία αυτή σώζεται αυτός που με τις διανοητικές δυνάμεις του αποστασιοποιείται, δεν αποδέχεται τον κόσμο ως δεδομένο, αλλά διαμορφώνει τις ηθικές, κοινωνικές και κοσμοθεωρητικές του αντιλήψεις.
                                                         
                                                                                                    ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ
                                                                                                                                                                         ΚαθηγητήςΠηγές
Ευ. Παπανούτσος “Το δίκαιο της πυγμής”, εκδ. Νόηση, 2008
Ευ. παπανούτσος “Πρακτική φιλοσοφία”, εκδ. Νόηση, 2011
Μ. Πλωρίτης “Προβληματικοί νέοι και προβληματική κοινωνία” άρθρο στο Βήμα
Κ. Λόρεντς “Τα οχτώ θανάσιμα αμαρτήματα του πολιτισμού μας”, εκδ Θυμάρι, 1973
Ου. Έκο “Η σημειολογία στην καθημερινή ζωή”, εκδ. Μαλλάρης παιδεία, 1999
Β. Φίλιας “Κοινωνιολογικές προσεγγίσεις”, εκδ. Σύγχρονη εποχή, 1999
Χρ. Μαλεβίτσης “Προοπτικές”, εκδ. Αρμός, 1965
Κ. Μεραναίος “Προοίμια για την επιστήμη, τη φιλοσοφία και τον άνθρωπο”, εκδ. Αθήνα, 1960


1στο έργο του “Τα Θεμέλια της Μεταφυσικής των Ηθών” (1785)

49 σχόλια:

Clipping Path Service είπε...

Thank you so much for the detailed article.Thanks again.

moararat είπε...

Το ιστολόγιο “Ο ερευνητής της Βέροιας” έχει καταργηθεί;;;;;;;

Unknown είπε...

takipçi satın al
takipçi satın al
takipçi satın al

Unknown είπε...

marsbahis
betboo
sultanbet
marsbahis
betboo
sultanbet

VISIT ME είπε...

Hi there, just became alert to your blog through Google, and found that it is really informative. I am gonna watch out for brussels. I’ll appreciate if you continue this in future. Lots of people will be benefited from your writing.

야동
휴게텔
마사지블루
건마탑

sportstotohot.com είπε...

Great information, thanks for sharing it with us 스포츠토토

racesite.pro είπε...

Very helpful and Great information 온라인경마

reelgame.site είπε...

Hey, thanks for the post.Thanks Again 릴게임

totosite365.info είπε...

Great content material and great layout. Your website deserves all of the positive feedback it’s been getting. 토토사이트

casinosite777.info είπε...

This is one of the best website I have seen in a long time thank you so much.
바카라사이트

casinosite777.info είπε...

I really enjoy your web’s topic. Very creative and friendly for users. Definitely bookmark this and follow it everyday.
바카라사이트

baccaratsite.top είπε...

Great blog article. Really looking forward to read more.
카지노사이트

sportstotozone.com είπε...

Its an amazing website, I really enjoy reading your articles.
토토

sportstototopcom είπε...

i am glad to discover this page : i have to thank you for the time i spent on this especially great reading !! 스포츠토토

casinositeguide.com είπε...

I’ve a project that I am just now working on, and I have been on the look out for such information. 카지노사이트

Majortotosite Pro είπε...

Heya i’m for the first time here. I found this board and I find It truly useful
& it helped me out a lot. I hope to give something back and
help others like you aided me. 메이저사이트

Racesite Pro είπε...

This is a really very informative article, there is no doubt about it. Thanks for sharing this article with us. This is very nice of you.
경마사이트
경마

Oncasinosite Net είπε...

It was an awesome post to be sure. I completely delighted in understanding it in my noon. Will without a doubt come and visit this blog all the more frequently. A debt of gratitude is in order for sharing 바카라사이트

Totopick Pro είπε...

You made some really goood points there. I looked on the net for more information about the issue and found most people will go along with your views on tis web site. 사설토토

sportstototopcom είπε...
Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.
roulettesitetop είπε...

I found this is an informative blog and also very useful and knowledgeable.
카지노사이트

pachinkosite.info είπε...

I’m still learning from you, as I’m trying to achieve my goals. I definitely love reading everything that is written on your site. Keep the articles coming. I liked it! 파칭코

casinositewikicom είπε...

Thank you for sharing this information. I read your blog and I can't stop my self to read your full blog. 온라인카지노

roulettesitetop είπε...

“Thank you so much for sharing all this wonderful info with the how-to's!!!! It is so appreciated!!!” Enjoyed reading your post keep sharing such an nice post will come back to read more. 카지노사이트

slotmachine777.site είπε...

This is one of the best website I have seen in a long time thank you so much, thank you for let me share this website to all my friends. 슬롯머신

sportstotohot.com είπε...

Your article looks really adorable, here's a site link i dropped for you which you may like.
토토사이트

racesite.pro είπε...

What’s up, the whole thing is going nicely here and ofcourse every one is sharing information, that’s actually good, keep up writing. 경마사이트

reelgame.site είπε...

Your article reflects the issues people care about. The article provides timely information that reflects multi-dimensional views from multiple perspectives. 파친코사이트

totosite365.info είπε...

Good write-up, I am normal visitor of one web site. 스포츠토토

gfghihi είπε...


The breed became very popular in the early 1900s, and in 1913 and 1914, https://oneshoppharmacy.comthey were among the 10 most popular entries in the Westminster Kennel Club Show. During World War I, however, the breed fell on hard times in the U.S. and England because they were poodle for saleclosely associated with Germany. Dachshund owners sometimes were called traitors and their dogs stoned. After
World War I, some U.S. breedersdachshunds for sale imported some Dachshunds from Germany and the breed started to become popular once again. The breed faced a similar fate during World War II, but not nearly so severely as during World War I.
In the 1950s, Dachshunds became one of the most popular family dogs in the U.S. again, a status they have enjoyed ever
since. While Dachshunds mini dachshund puppy for salerarely are used as hunting dogs in the U.S. or Great Britain, in other parts of Europe, especially France, they still are considered hunting dogs. Today the Dachshund ranks sixth among the 155 breeds and varieties recognized by the AKC.Dachshund dogs love apartment life.mini dachshund puppies for sale Because of their small size, they don’t need a backyard, but they
do enjoy going on walks outside. Dachshunds also love a challenge, and as long as you incorporate plenty of opportunities to chase and find things, you’llminiature dachshund for sale have a happy dog.These dogs love their human parents, and really don’t want them to leave. Your dog may struggle more with separation anxiety, and when they’re missing you, they’re likely to chew. When you do leave your home without your dog, you may want to use a kennel.

gfghihi είπε...

Dachshunds are bred and shown in two sizes: Standard and Miniature.https://www.cutespupsforsale.com/ Standard Dachshunds of all varieties (Smooth, Wirehair, and Longhair) usually weigh between 16 and 32 pounds. Miniature Dachshunds of all varieties weigh 11 pounds and under atteacup poodle for sale maturity. Dachshunds that weigh between 11 and 16 pounds are called Tweenies. While this isn't an official classification, Tweenies are not penalized in the show ring. Some people who breed exceptionally small Dachshunds advertise them as Toy Dachshunds, but this is purely a poodles for salemarketing term, not a recognized designation.The Dachshund is described as clever, lively, and courageous to the point of rashness. He's bred for perseverance, which is another way of saying that he can be stubborn. Dachshunds have a reputation for being dachshund puppies saleentertaining and fearless, but what they want most is to cuddle with their people. For many Dachshund people, this characteristic outweighs having to deal with the breed's insistence on having his own way. The Dachshund personality can also vary with coat type. Because the wirehaired Dachshunds have terrier in their background, they can be mischievous troublemakers. Longhairs are calm and quiet, and Smooths havedachshund for sale a personality that lies somewhere in between. Some Mini Dachshunds can be nervous or shy, but this isn't correct for the breed. Avoid puppies that show these characteristics.Like every dog, Dachshunds need early socialization-exposure to many different people, dachshund puppies for sale near mesights, sounds, and experiences-when they're young. Socialization helps ensure that your Dachshund puppy grows up to be a well-rounded dog. Enrolling him in a puppy kindergarten class is a great start. Inviting visitors over regularly, and taking him to busy parks, stores that allow dogs, and on leisurely strolls to meet neighbors will also help him polish his social skills.gfghihi είπε...

The dachshund was bred in Germany hundreds of years ago to hunt badgers.https://www.poodlespring.com/ "Dach" means badger and "hund" means dog. The three varieties of dachshund, smooth-,Dachshund puppies for sale wire-,and long-coated, originated at different times. The smooth was the first and arose from a mixture of a miniature French pointer and a pinscher. The breed also comes in two sizes: standard and miniature, with the standard the original size.
The dachshund has short, strong legs that enable the dog to dig out prey and go inside burrows. Larger versions of the breed were used to chase deer or fox. Smaller dachshunds Dachshund puppy for salewere bred for hunting hares and ferrets.
The breed is still used for hunting, primarily in Europe, but in North America this dog is usually a family pet. In fact, it is one of the most popular AKC breeds.
Miniatures are not a separate AKC classification but compete in a class division for "11 pounds and under at 12 months of age and older." Weight of the standard size is usually between 16 and 32 pounds. There is no height standard for the dachshund but they are usually under nine indachshunds puppies for saleches in height.All three types are known for their long backs and short muscular legs, which explains the unflattering nicknames "sausage hound" or "hot dog." They also have a long muzzle, long and droopy ears, and a tail carried in line with the back.
The dachshund's coat may be shades of red, black, chocolate, white or gray. Some have tan markings or are spotted or dappled. Dachshunds live about 12 to 15 years.toy poodle for saleespite their size, dachshunds are known for their courageous nature and will take on animals much larger than themselves. Some may be aggressive toward strangers and other dogs.
As family dogs, dachshunds are loyal companions and good watchdogs. They are good with children if treated well. They can be slightly difficult to train.
Some dachshund fanciers say there are personality differences among the different varieties of the breed. For instance, the long-coat dachshund is reportedly calmerteacup poodles for sale than the smooth-coat variety, and the wire-coat dachshund is more outgoing and clown-like.Dachshunds were bred as hunters so it is no surprise that many of them like to dig. Some are also barkers, and, in one survey, dachshunds ranked high for destructiveness.

badugisitenet είπε...

Found your post interesting to read.but I think your writing is the cleanest I've ever seen. 온라인바둑이

slotmachine777.site είπε...

Easily, the article is actually the best topic on this registry related issue. I fit in with your conclusions and will eagerly look forward to your next updates. 슬롯머신

토토사이트추천 είπε...

What a nice post! I'm so happy to read this. 토토사이트추천 What you wrote was very helpful to me. Thank you. Actually, I run a site similar to you. If you have time, could you visit my site? Please leave your comments after reading what I wrote. If you do so, I will actively reflect your opinion. I think it will be a great help to run my site. Have a good day.

texasholdemsite.info είπε...

It is very well written, and your points are well-expressed. I request you warmly, please, don’t ever stop writing. 텍사스홀덤

badugisitenet είπε...

Nice response in return of this question with real arguments and explaining the whole thing about that. 바둑이게임

메이저토토사이트 είπε...

Hi! This is my first visit to your blog! We are a team of volunteers and new initiatives in the same niche. Blog gave us useful information to work. You have done an amazing job! 메이저토토사이트 Thank you very much. Can I refer to your post on my website? Your post touched me a lot and helped me a lot. If you have any questions, please visit my site and read what kind of posts I am posting. I am sure it will be interesting.

안전한놀이터 είπε...

That's a really impressive new idea! 안전한놀이터 It touched me a lot. I would love to hear your opinion on my site. Please come to the site I run once and leave a comment. Thank you.

oncainven είπε...

oncainven

casinosite.pro είπε...

Love this! I was given two large paper dolls books from my grandmother years ago and I can get them out of the closet and share the old paper dolls with my daughter. I love your web site!
카지노사이트

casinosite.one είπε...

This is brilliant! I have the same paper dolls and I have the same worry that everything will get lost! How amazing to use a cookie sheet to do this, a great travel gift! TOTALLY MAKING THIS! Thank you for the idea!
카지노사이트

baccaratsiteinfo είπε...

Hey! Would you mind if I share your blog with my myspace group? There's a lot of people that I think would really enjoy your content. Please let me know. Thanks
카지노사이트

casinositetop είπε...

It?¦s in reality a nice and useful piece of info. I?¦m happy that you just shared this useful information with us. Please keep us up to date like this. Thank you for sharing.
카지노사이트

casinositehot είπε...

I don't ordinarily comment but I gotta state thankyou for the post on this amazing one : D.
카지노사이트

badugisitenet είπε...

Wow! Had I not read this post, I wouldn't have noticed all these tiny details. It makes me want to go grab the book and re-read the entire trilogy. You are so observant.
바둑이사이트

바카라커뮤니티 είπε...

You ought to be a part of a contest for just one of the finest blogs on the web. I am going to suggest this site. 바카라커뮤니티 I hope you can read my post and let me know what to modify. My writing is in I would like you to visit my blog.

oncasino είπε...

oncasino

안전놀이터 είπε...

In my opinion, the item you posted is perfect for being selected as the best item of the year. You seem to be a genius to combine 안전놀이터 and . Please think of more new items in the future!