Τετάρτη, 10 Δεκεμβρίου 2008

Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΓΡΑΝΑΣ

Μάχη της Γράνας
Η Μάχη της Γράνας ήταν μια ιστορική μάχη που έγινε περί την Τρίπολη Αρκαδίας τον Αύγουστο του 1821 που έληξε με πλήρη νίκη των Ελλήνων.
Η επιτυχής έκβαση της μάχης αυτής συνέτεινε τα μέγιστα στην επιτάχυνση της μετέπειτα κατάληψης της Τρίπολης από τους Έλληνες αγωνιστές. Συγκεκριμένα τον Αύγουστο του 1821 οι Έλληνες είχαν αρχίσει την πολιορκία της Τρίπολης. Οι δε πολιορκούμενοι στη πόλη Τούρκοι κατά τη διάρκεια της νύκτας επιχειρούσαν συχνές εξόδους για εξεύρεση τροφίμων, θερισμό ή συλλογή καρπών από τα πέριξ αγροκτήματα. Όταν ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης κλήθηκε από τους πολιορκητές σε βοήθεια και είδε τα συμβάντα διέταξε ν΄ ανοιχθεί τάφρος (γράνα), βάθους ενός μέτρου και πλάτους δύο μέτρων από του Μύτικα, του χωριού Μπεντένι μέχρι του προ του χωριού Λουκά λόφου όπου ήταν οχυρωμένος ο οπλαρχηγός Ιωάννης Δαγρές. Το όλο αυτό έργο που κάλυπτε μια απόσταση περίπου 700 μέτρων ολοκληρώθηκε με προσωπική εργασία των χωρικών της περιοχής μέσα σε τρεις ημέρες. Έτσι την 3η πρωινή ώρα στις 10 Αυγούστου όταν εξήλθαν από τη Τρίπολη περίπου 3.000 Τούρκοι με γυναικόπαιδα προς τη περιοχή Τσιπιανά ο Κολοκοτρώνης έδωσε εντολή να γίνει η κατάληψη της γράνας. Οι Τούρκοι αγνοώντας την ύπαρξη της τάφρου επιστρέφοντας έπεσαν στην ενέδρα των Ελλήνων. Τότε ακολούθησε ένοπλη συμπλοκή που από το φονικό πυρ των Ελλήνων σκοτώθηκαν περίπου 800 και τραυματίσθηκαν άλλοι 1000 Τούρκοι, ενώ οι απώλειες των Ελλήνων ήταν μόλις 30 νεκροί.
Οι Τούρκοι τρομοκρατημένοι από τη μάχη αυτή δεν επεχείρησαν άλλη έξοδο μέχρι τον Σεπτέμβριο όπου και κυριεύθηκε η Τρίπολη. Ο δε Δημήτριος Υψηλάντης με ημερήσια διαταγή του (στις 31 Αυγούστου 1821) απένειμε δημόσιο έπαινο στο Θεόδωρο Κολοκοτρώνη για το στρατήγημά του αλλά και στους Έλληνες που συμμετείχαν στη μάχη αυτή.

ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: